Van de Velde

u bent hier

NL » Nieuws » Sint-Jozefsinstituut te Betekom doet beroep op de Van de Velde experten!
Sint-Jozefsinstituut te Betekom doet beroep op de Van de Velde experten!

Sint-Jozefsinstituut te Betekom doet beroep op de Van de Velde experten!

12 Mar 2020

Geurhinder kan allerlei oorzaken hebben. Aangezien de klacht omschreven werd als rioolgeur, starten we met een camera-inspectie van de ondergrondse leidingen aangevuld met een rooktest van de bovengrondse leidingen. De camera-inspectie in alle ondergrondse leidingen alsook een rooktest van de leidingen in de school maakten dat we de juiste diagnose konden stellen. Uit deze onderzoeken kwamen meerdere schade- en probleempunten naar voren.   

Gezien de omvangrijkheid van dit project is onze zaakvoerder in een echte 'Think tank'-modus geschoten, om al deze probleempunten zo werk- en kostenefficiënt mogelijk aan te pakken: vele leidingen vertoonden scheurlijnen, waren afgebrokkeld, delen van de leidingswanden ontbraken, er diende een sifonput geplaatst te worden alsook waren de putten en putdeksels aan renovatie toe. 

Dit alles werd in een voorstel gegoten en in detail met de directie besproken. De uitvoering van de werken werd tijdens de schoolvakantie gepland om zo de veiligheid van de leerlingen te kunnen garanderen en om zo weinig mogelijk overlast te zorgen voor het schoolpersoneel. 

We zijn gestart met het opruwen van de leidingen via de freesrobot Talpa 2060. Dit was nodig aangezien de leidingen gerenoveerd dienden te worden aan de hand van liners (Brawoliner)en opdat deze goed hechtten, moest alle afzetting weggefreesd worden. Alle leidingen werden erna proper gespoten thv de schadepunten. Na het plaatsen van de liner werd de freesrobot opnieuw gebruikt om de inlaten te heropenen. Voor en na deze freeswerken gebruiken we de Agilios (duwcamera) ter voor- en nazicht van de werken. 

Op de speelplaats werd een nieuwe put en putdeksel voorzien zodat men in de toekomst makkelijk aan de leiding kan geraken.

En ondertussen kan het schoolpersoneel weer opgelucht (en vooral rioolgeurvrij) ademhalen! 

 

 

 

 

  

Van de Velde
Pipe Inspections & Solutions
Paaiestraat, 5
B-2500 Lier
Tel. +32 (0)3 488 37 40
info@vandevelde-inspections.be
www.vandevelde-inspections.be