Van de Velde

u bent hier

NL » Nieuws » Van de Velde bekroont met BELAC accreditatie
Van de Velde bekroont met BELAC accreditatie

Van de Velde bekroont met BELAC accreditatie

09 Jun 2016

BELAC is een Belgische accreditatie-instelling, opgericht binnen een wettelijk kader en geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de FOD Economie.

Deze accreditatie betekent dat Van de Velde door onafhankelijke deskundigen werd en wordt getoetst op haar technische en vakinhoudelijke competenties, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en het voldoen aan de eisen van de ISO/IEC 17025, volgens het kwaliteitsmanagementsysteem. Binnen onze afdeling Pipe Inspections & Solutions is Van de Velde bvba Labo rioolinspecties een door BELAC geaccrediteerd (ISO/IEC 17025) beproevingslaboratorium voor haar visueel camera-onderzoek van nieuwe en bestaande rioleringen, buizen en leidingen (diameter 200mm tem 900mm).

De scope van de technische competenties werd vastgelegd op het accreditatie certificaat en staat gepubliceerd op de website van BELAC. Uiteraard is het onze ambitie om nog verschillende beproevingen onder accreditatie te kunnen uitvoeren. Het accreditatie certificaat is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Met deze officiële erkenning voor Kwaliteit, Onafhankelijkheid en Onpartijdigheid zet Van de Velde kracht bij haar reeds bestaande VCA* certificatie voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. 

 

Van de Velde
Pipe Inspections & Solutions
Paaiestraat, 5
B-2500 Lier
Tel. +32 (0)3 488 37 40
info@vandevelde-inspections.be
www.vandevelde-inspections.be