Van de Velde

u bent hier

NL » EXTRA » Van de Velde Certificaten

Onze certificaten

VCA* 2017/6.0

Van de Velde streeft voortdurend naar de optimalisatie van haar activiteiten in combinatie met het behoud van een flexibele en creatieve aanpak. Onze doelstelling is om steeds opnieuw de meest geschikte oplossing voor uw project uit te werken. Dit niet alleen door een uitgebreid gamma van diensten aan te bieden, maar ook door steevast de nadruk te leggen op veiligheid, gezondheid en milieu.

Als VCA*-gecertificeerd bedrijf worden wij jaarlijks geauditeerd op diverse criteria, waarbij rekening gehouden wordt met de geldende wetgeving, reglementering en normering, maar ook met de activiteiten die wij uitvoeren en de gebruikte materialen op de werkplek. Onze medewerkers zijn voorzien van de nodige PBM’s en zijn bekend met het gebruik hiervan. 

Deze VCA* certificatie getuigt van een continue inzet van zowel onze medewerkers als van ons management, die de opgestelde werkprocedures nauwgezet naleven. Deze aanpak zorgt voor een aangename samenwerking en beperkt ongevallen tot het strikte minimum.

Van de Velde maakt gebruik van een volledig gedigitaliseerd opvolg-systeem voor klachten en verbeterpunten aan de hand van toolbox meetings, LMRA's e.d.

Kwaliteit

Al onze medewerkers worden op regelmatige basis bijgeschoold volgens een intern bepaalde en aan de VCA* gekoppelde opleidingsmatrix. Bijscholing gebeurt zowel intern als extern, bij erkende opleidingsinstituten en examen-bureaus.

De VCA* matrix is een overzicht in de competenties en de certificering van onze medewerkers, zodat zij op de juiste opdrachten worden ingezet. Daarnaast zorgt deze matrix voor een nauwkeurige opvolging van herhalingscursussen of hernieuwingen van de reeds behaalde certificaten. Deze vormen een bewijs naar hun vakmanschap

Onze voertuigen en materialen worden maandelijks onderworpen aan een interne controle en worden beheerd volgens een strikt onderhoudsschema.

Alle door Van de Velde aangeboden renovatietechnieken zijn 100% waterdicht, zelfdragend en gedeeltelijk of volledig binnen een bestaande (verouderde) leiding en/of put. Ze hebben een levenslange levensduur en worden uitgevoerd met een minimum aan, of zelfs zonder, breekwerken. 

ISO 17025:2017

EN ISO/IEC 17025: 2017 is de hoogst erkende kwaliteitsnorm ter wereld voor test- en kalibratielaboratoria. Van de Velde heeft de overgang van 2015 naar 2017 succesvol gerealiseerd in maart 2019. Om deze doelstelling te bereiken, werd ons LABO RIOOLINSPECTIES beoordeeld op het nauwkeurig en consistent registreren en interpreteren van inspectiegegevens, en het uitvoeren van drukproeven volgens de vereiste normen en richtlijnen.

Onze accreditatie bewijst eens te meer dat Van de Velde een rigoureus kwaliteitsmanagementsysteem heeft geïmplementeerd en bekwaam personeel in dienst stelt van onze klanten om deze inspecties en drukproeven uit te voeren.

Voortdurende procesverbetering is cruciaal voor onze missie om steeds innovatiever en betrouwbaarder te zijn op het gebied van inspecties en drukproeven. De ISO 17025:2017 accreditatie bevestigt onze toewijding aan kwaliteit, precisie en klantenondersteuning en biedt onze klanten extra erkenning, geloofwaardigheid en vertrouwen.

Al onze inspecteurs zijn tevens in het bezit van een geldig certificaat van “Inspecteur Visueel Rioolonderzoek” via het examen van Vlario in samenwerking met het OCW

Van de Velde is aangesloten bij de SIR

De Stichting Industriële Reiniging (SIR) heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. De Stichting Industriële Reiniging bundelt en behartigt dat belang in Nederland en - sinds 2003 - in België. De SIR geldt als een voorbeeld hoe effectief zelfregulering op het gebied van veiligheid in een branche kan zijn.
 
Zo veilig mogelijk werken in industriële reiniging: om die doelstelling te verwezenlijken, is de SIR op een aantal gebieden actief. Voorop staat het vaststellen van richtlijnen. Daarbij worden alle partijen uit de branche betrokken. Door de unieke samenstelling van de partijen wordt er altijd een evenwichtig en door alle partijen aanvaard resultaat bereikt. De vastgestelde richtlijnen gelden voor de gehele branche in de Benelux.
 
Door ondertekening van de SIR-beleidsverklaring verplichten alle deelnemers zich om de richtlijnen na te leven. De kracht van deze samenwerking binnen de SIR is dat de actuele risico's van industriële reiniging door alle partijen worden onderkend en de passende richtlijnen door alle partijen worden geaccepteerd. Doordat de SIR-richtlijnen éénduidig zijn, worden onveilige werksituaties bij toepassing tot een minimum beperkt.
 
De werkterreinen van de SIR omvatten:
 
  • Hogedrukreinigen
  • Drukvacuümreinigen
  • Chemisch-technisch reinigen
  • Adembescherming - Inzet van Life Support Units
Ook Van de Velde is aangesloten bij de SIR en leeft de richtlijnen steeds nauwgezet na om zowel voor haar medewerkers als voor haar klanten een veilige werkomgeving te kunnen garanderen.

Laatste nieuws

Neem een kijkje op onze jobsite!
Neem een kijkje op onze jobsite!

We hebben al onze openstaande vacatures bij Van de Velde-groep gebundeld op www.vandeveldegroep.be. Neem zeker eens een kijkje. Wie weet zit er wel een leuke functie voor jou tussen! 

Lees meer

Beste Wensen voor 2022!
Beste Wensen voor 2022!

Wij wensen al onze klanten, medewerkers, leveranciers en andere gewaardeerde partners een gezond nieuw jaar vol mooie, intense momenten met veel warmte, vrede & liefde!

Lees meer

 

Van de Velde
Pipe Inspections & Solutions
Paaiestraat, 5
B-2500 Lier
Tel. +32 (0)3 488 37 40
info@vandevelde-inspections.be
www.vandevelde-inspections.be