Van de Velde

u bent hier

NL » EXTRA » Van de Velde Certificaten

Onze certificaten

VCA* 2017/6.0

Van de Velde streeft voortdurend naar de optimalisatie van haar activiteiten in combinatie met het behoud van een flexibele en creatieve aanpak. Onze doelstelling is om steeds opnieuw de meest geschikte oplossing voor uw project uit te werken. Dit niet alleen door een uitgebreid gamma van diensten aan te bieden, maar ook door steevast de nadruk te leggen op veiligheid, gezondheid en milieu.

Als VCA*-gecertificeerd bedrijf worden wij jaarlijks geauditeerd op diverse criteria, waarbij rekening gehouden wordt met de geldende wetgeving, reglementering en normering, maar ook met de activiteiten die wij uitvoeren en de gebruikte materialen op de werkplek. Onze medewerkers zijn voorzien van de nodige PBM’s en zijn bekend met het gebruik hiervan. 

Deze VCA* certificatie getuigt van een continue inzet van zowel onze medewerkers als van ons management, die de opgestelde werkprocedures nauwgezet naleven. Deze aanpak zorgt voor een aangename samenwerking en beperkt ongevallen tot het strikte minimum.

Van de Velde maakt gebruik van een volledig gedigitaliseerd opvolg-systeem voor klachten en verbeterpunten aan de hand van toolbox meetings, LMRA's e.d.

Kwaliteit

Al onze medewerkers worden op regelmatige basis bijgeschoold volgens een intern bepaalde en aan de VCA* gekoppelde opleidingsmatrix. Bijscholing gebeurt zowel intern als extern, bij erkende opleidingsinstituten en examen-bureaus.

De VCA* matrix is een overzicht in de competenties en de certificering van onze medewerkers, zodat zij op de juiste opdrachten worden ingezet. Daarnaast zorgt deze matrix voor een nauwkeurige opvolging van herhalingscursussen of hernieuwingen van de reeds behaalde certificaten. Deze vormen een bewijs naar hun vakmanschap

Onze voertuigen en materialen worden maandelijks onderworpen aan een interne controle en worden beheerd volgens een strikt onderhoudsschema.

Alle door Van de Velde aangeboden renovatietechnieken zijn 100% waterdicht, zelfdragend en gedeeltelijk of volledig binnen een bestaande (verouderde) leiding en/of put. Ze hebben een levenslange levensduur en worden uitgevoerd met een minimum aan, of zelfs zonder, breekwerken. 

ISO 17025:2017

EN ISO/IEC 17025: 2017 is de hoogst erkende kwaliteitsnorm ter wereld voor test- en kalibratielaboratoria. Van de Velde heeft de overgang van 2015 naar 2017 succesvol gerealiseerd in maart 2019. Om deze doelstelling te bereiken, werd ons LABO RIOOLINSPECTIES beoordeeld op het nauwkeurig en consistent registreren en interpreteren van inspectiegegevens, en het uitvoeren van drukproeven volgens de vereiste normen en richtlijnen.

Onze accreditatie bewijst eens te meer dat Van de Velde een rigoureus kwaliteitsmanagementsysteem heeft geïmplementeerd en bekwaam personeel in dienst stelt van onze klanten om deze inspecties en drukproeven uit te voeren.

Voortdurende procesverbetering is cruciaal voor onze missie om steeds innovatiever en betrouwbaarder te zijn op het gebied van inspecties en drukproeven. De ISO 17025:2017 accreditatie bevestigt onze toewijding aan kwaliteit, precisie en klantenondersteuning en biedt onze klanten extra erkenning, geloofwaardigheid en vertrouwen.

Al onze inspecteurs zijn tevens in het bezit van een geldig certificaat van “Inspecteur Visueel Rioolonderzoek” via het examen van Vlario in samenwerking met het OCW

Laatste nieuws

Frees- en renovatiewerken in een privéwoning te Merksem
Frees- en renovatiewerken in een privéwoning te Merksem

Wat doet u als bezorgde bewoner als u al een tijdje met geurhinder kampt en een vermoeden heeft dat er misschien een lek aanwezig is in uw leidingen? Dan belt u Van de Velde!

Lees meer

RioCare® - Taking Care of The Day After Tomorrow
RioCare® - Taking Care of The Day After Tomorrow

Het gebeurt vaker dan u denkt: een kelder loopt onder water, klokputjes zitten verstopt, leidingen zijn geblokkeerd, een pompinstallatie gaat in alarm. Maar onze klanten maken zich hierover geen zorgen! Van de Velde gaat namelijk nét een stapje verder om uw onderhoud vlekkeloos, en vooral zorgeloos, te beheren… en niet alleen vandaag of morgen!

Lees meer

 

Van de Velde
Pipe Inspections & Solutions
Paaiestraat, 5
B-2500 Lier
Tel. +32 (0)3 488 37 40
info@vandevelde-inspections.be
www.vandevelde-inspections.be