Van de Velde

u bent hier

NL » EXTRA » Van de Velde Certificaten

Onze certificaten

VCA* 2017/6.0

Van de Velde streeft voortdurend naar de optimalisatie van haar activiteiten in combinatie met het behoud van een flexibele en creatieve aanpak. Onze doelstelling is om steeds opnieuw de meest geschikte oplossing voor uw project uit te werken. Dit niet alleen door een uitgebreid gamma van diensten aan te bieden, maar ook door steevast de nadruk te leggen op veiligheid, gezondheid en milieu.

Als VCA*-gecertificeerd bedrijf worden wij jaarlijks geauditeerd op diverse criteria, waarbij rekening gehouden wordt met de geldende wetgeving, reglementering en normering, maar ook met de activiteiten die wij uitvoeren en de gebruikte materialen op de werkplek. Onze medewerkers zijn voorzien van de nodige PBM’s en zijn bekend met het gebruik hiervan. 

Deze VCA* certificatie getuigt van een continue inzet van zowel onze medewerkers als van ons management, die de opgestelde werkprocedures nauwgezet naleven. Deze aanpak zorgt voor een aangename samenwerking en beperkt ongevallen tot het strikte minimum.

Van de Velde maakt gebruik van een volledig gedigitaliseerd opvolg-systeem voor klachten en verbeterpunten aan de hand van toolbox meetings, LMRA's e.d.

Kwaliteit

Al onze medewerkers worden op regelmatige basis bijgeschoold volgens een intern bepaalde en aan de VCA* gekoppelde opleidingsmatrix. Bijscholing gebeurt zowel intern als extern, bij erkende opleidingsinstituten en examen-bureaus.

De VCA* matrix is een overzicht in de competenties en de certificering van onze medewerkers, zodat zij op de juiste opdrachten worden ingezet. Daarnaast zorgt deze matrix voor een nauwkeurige opvolging van herhalingscursussen of hernieuwingen van de reeds behaalde certificaten. Deze vormen een bewijs naar hun vakmanschap

Onze voertuigen en materialen worden maandelijks onderworpen aan een interne controle en worden beheerd volgens een strikt onderhoudsschema.

Alle door Van de Velde aangeboden renovatietechnieken zijn 100% waterdicht, zelfdragend en gedeeltelijk of volledig binnen een bestaande (verouderde) leiding en/of put. Ze hebben een levenslange levensduur en worden uitgevoerd met een minimum aan, of zelfs zonder, breekwerken. 

ISO 17025:2017

Van de Velde heeft de overgang van 2015 naar 2017 succesvol gerealiseerd in maart 2019. Om deze doelstelling te bereiken, werd ons LABO RIOOLINSPECTIES beoordeeld op het nauwkeurig en consistent registreren en interpreteren van inspectiegegevens, en het uitvoeren van drukproeven volgens de vereiste normen en richtlijnen.
 
Graag verwijzen wij naar de website van BELAC voor meer informatie, alsook voor het raadplegen van ons certificaat (volgens richtlijn BELAC 2-001 R13-2021).
 

Wat is accreditatie?

Een accreditatie is een attest uitgegeven door een derde partij aan een instelling voor conformiteitsbeoordeling, zoals een laboratorium, een keuringsinstelling of een certificatie-instelling.
 
Dit attest wordt toegekend door een accreditatie-instelling na een grondige audit van de conformiteitbeoordelingsinstantie gebaseerd op internationaal erkende eisen. Het betekent het formele bewijs van de competentie van de instantie die specifieke opdrachten van conformiteitsbeoordeling uitvoert.
 
De accreditatie laat de laboratoria, de keuringsinstellingen en de certificatie-instellingen toe om hun technische competenties maar ook hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bewijzen.
 

Waarom accreditatie?

De huidige economische structuren zijn onderworpen aan een dynamische evolutie onder druk van de internationalisering van de handel. Bovendien moeten de producten en diensten beantwoorden aan gereglementeerde eisen bedoeld om het veilige gebruik ervan te garanderen.
 
Het is dus van essentieel belang om het vertrouwen van de economische actoren en van de overheden belast met de marktcontrole op te wekken in de conformiteit van de producten en diensten.
 
De conformiteit wordt bevestigd op basis van documenten die bij de producten gevoegd worden en die uitgegeven worden door de conformiteitbeoordelingsinstanties (laboratoria, keuringsinstellingen en certificatie-instellingen). Een product of dienst vergezeld van een certificaat uitgegeven door een geaccrediteerde instantie geniet een bijkomende geloofwaardigheid. Hierdoor zal de markttoegang vergemakkelijkt worden.
 
De accreditatie is dus duidelijk een hulpmiddel om het vrije verkeer van producten en diensten te bevorderen. Ze draagt ook bij tot het opheffen van de technische handelsbelemmeringen, het bevorderen van een eerlijke concurrentie en het harmoniseren van de werking van de markten.
 

Van de Velde is aangesloten bij de SIR

De Stichting Industriële Reiniging (SIR) heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. De Stichting Industriële Reiniging bundelt en behartigt dat belang in Nederland en - sinds 2003 - in België. De SIR geldt als een voorbeeld hoe effectief zelfregulering op het gebied van veiligheid in een branche kan zijn.
 
Zo veilig mogelijk werken in industriële reiniging: om die doelstelling te verwezenlijken, is de SIR op een aantal gebieden actief. Voorop staat het vaststellen van richtlijnen. Daarbij worden alle partijen uit de branche betrokken. Door de unieke samenstelling van de partijen wordt er altijd een evenwichtig en door alle partijen aanvaard resultaat bereikt. De vastgestelde richtlijnen gelden voor de gehele branche in de Benelux.
 
Door ondertekening van de SIR-beleidsverklaring verplichten alle deelnemers zich om de richtlijnen na te leven. De kracht van deze samenwerking binnen de SIR is dat de actuele risico's van industriële reiniging door alle partijen worden onderkend en de passende richtlijnen door alle partijen worden geaccepteerd. Doordat de SIR-richtlijnen éénduidig zijn, worden onveilige werksituaties bij toepassing tot een minimum beperkt.
 
De werkterreinen van de SIR omvatten:
 
  • Hogedrukreinigen
  • Drukvacuümreinigen
  • Chemisch-technisch reinigen
  • Adembescherming - Inzet van Life Support Units
Ook Van de Velde is aangesloten bij de SIR en leeft de richtlijnen steeds nauwgezet na om zowel voor haar medewerkers als voor haar klanten een veilige werkomgeving te kunnen garanderen.

Laatste nieuws

Impressies van een geweldige VOKA Open Bedrijven Dag 2023
Impressies van een geweldige VOKA Open Bedrijven Dag 2023

Open Bedrijvendag 2023 was een groot succes! Talrijke geïnteresseerde bezoekers kwamen lang bij de vestiging in Lier om onze mensen en activiteiten beter te leren kennen. Jong én oud waren onder de indruk van de passie, het plezier en de technologische hoogstandjes die we die dag met trots hebben laten zien.

Kijk verder voor de sfeervolle beelden!

 

 

Lees meer

Van de Velde Pipe Inspections & Solutions gaat ‘The Extra Mile’!
Van de Velde Pipe Inspections & Solutions gaat ‘The Extra Mile’!

Als innovatief bedrijf uit Lier zijn we al jaren dé pionier in leiding- en rioolinspectie, reiniging en herstelling. Met onze hyper uitgeruste en milieuvriendelijke inspectiewagenpark (waaronder de Iveco Daily (4 x 4) voorzien van een krachtige batterij en gevoed dmv zonnepanelen), biedt Van de Velde de mogelijkheid om inspecties uit te voeren op de moeilijkst bereikbare plaatsen.

Lees meer

 

Van de Velde
Pipe Inspections & Solutions
Paaiestraat, 5
B-2500 Lier
Tel. +32 (0)3 488 37 40
info@vandevelde-inspections.be
www.vandevelde-inspections.be