Van de Velde

u bent hier

NL » EXTRA » ESF: Duurzaam Loopbaanbeleid
 
 
 
 
 
 
Gedurende 12 maanden engageren wij ons, binnen Van de Velde, voor het project Duurzaam Loopbaanbeleid.

Hieronder vindt u de samenvatting van dit project:

“Met dit project hebben we als doelstelling dat onze medewerkers met nog meer motivatie komen werken en zich goed voelen in hun job. We gaan dit realiseren door hen beter te selecteren, te onthalen en op te leiden voor hun functie bij Van de Velde. En dit niet alleen voor de eerste job ervaring van nieuwe medewerkers, maar ook voor toekomstige jobs die bestaande collega’s in de loop van hun carrière zullen uitvoeren.

Wij beogen om onze medewerkers meer veerkracht te geven door een loopbaanbeleid te voorzien dat afgestemd is op de reeds opgebouwde en te ontwikkelen competenties enerzijds en op hun talenten en passies anderzijds. Op basis van de tools die we gaan ontwikkelen, zullen onze  werknemers duidelijker weten wat ze moeten kunnen en moeten kennen voor hun job (duidelijke verwachtingen), wat ze hiervoor nog moeten leren (opleidingstraject) én wat ze ermee kunnen bereiken (loopbaantraject).

Bovendien zal Van de Velde tijdens de selectiegespreken (werving) meer de nadruk leggen op wat de talenten en passies zijn van de kandidaten, zodat het onthaaltraject en het loopbaanbeleid hierop beter kunnen afgetoetst worden.

Naast technische skills zullen onze medewerkers ook leren welk gedrag en welke algemene vaardigheden onmisbaar zijn om een sterke teamplayer te zijn en om zo de slagkracht van Van de Velde als bedrijf te versterken. Om dit tot een succes te brengen beoogt Van de Velde om meer in te zetten op een efficiënte communicatiewijze, zodat optimaal de nodige en gevraagde ondersteuning aan de medewerkers kan gegeven worden (bv. via begeleiding, evaluatie, sturing, kennis bijbrengen etc.).”

Om dit project te verwezenlijken krijgen we een financiële bijdrage; van het ESF (Europees Sociaal Fonds) voor een bedrag van 30 874 Euro en vanuit het Vlaams cofinancieringsfonds van 46 311 Euro.

Laatste nieuws

Frees- en renovatiewerken in een privéwoning te Merksem
Frees- en renovatiewerken in een privéwoning te Merksem

Wat doet u als bezorgde bewoner als u al een tijdje met geurhinder kampt en een vermoeden heeft dat er misschien een lek aanwezig is in uw leidingen? Dan belt u Van de Velde!

Lees meer

RioCare® - Taking Care of The Day After Tomorrow
RioCare® - Taking Care of The Day After Tomorrow

Het gebeurt vaker dan u denkt: een kelder loopt onder water, klokputjes zitten verstopt, leidingen zijn geblokkeerd, een pompinstallatie gaat in alarm. Maar onze klanten maken zich hierover geen zorgen! Van de Velde gaat namelijk nét een stapje verder om uw onderhoud vlekkeloos, en vooral zorgeloos, te beheren… en niet alleen vandaag of morgen!

Lees meer

 

Van de Velde
Pipe Inspections & Solutions
Paaiestraat, 5
B-2500 Lier
Tel. +32 (0)3 488 37 40
info@vandevelde-inspections.be
www.vandevelde-inspections.be